Varghiet skoger

Petersvika

Det Kongelig Selskap for Norges Vel overtok eiendommen Varghiet Skoger AS på Fosen i Sør-Trøndelag høsten 2014. – Norges Vel har lenge ønsket å etablere seg i Midt-Norge, og går inn som en langsiktig eier og utvikler av Varghiet.

Norges Vel som næringsutvikler

- Norges Vel jobber med næringsutvikling innenfor landbruk og marin sektor. Varghiet Skoger gir spennende muligheter for både eiendomsutvikling, lokal næringsutvikling og bærekraftig naturressursforvaltning og passer svært godt inn i Norges Vels strategi. Norges Vel Eiendom AS forvalter og utvikler morselskapets eiendommer.

Stor eiendom med utviklingspotensialer

Varghiet Skoger er en av Sør-Trøndelags største privateiendommer, den består av 52 000 dekar skog, utmark, jaktterreng og Vorphaugen gård med 60 dekar dyrket mark. Eiendommen inneholder også to regulerte hyttefelt med 260 tomter i Bjugn og 25 tomter i Rissa, det store hyttetunet Petersvika og et steinbrudd.

Ved utviklinga av Varghiet det blir en sentral oppgave å legge til rette for friluftsliv på eiendommen. Samarbeid med offentlige myndigheter i kraft av Bjugn og Rissa kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune vil være viktig.

Se video fra Petersvika

Tips en venn Skriv ut

Varghiet skoger