Legater gir 400 000 kroner til næringsutvikling

500 000 kroner i legatmidler fra Norges Vel i 2014

I 2017 deler Norges Vels næringsutviklingslegater ut inntil 400 000 kroner. Vi støtter prosjekter og tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer. Søknadsfrist er 1. juni.

Hvilke legater kan du søke fra?

 • Landbrukslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling i landbruket
 • Utdanningslegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til kompetanseheving med mål om nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer
 • Kultur- og Miljølegatet i Norges Vel støtter tiltak som bidrar til nyskapende næringsutvikling innenfor kultur- og miljø i naturbaserte næringer

Hvilke søknader blir prioritert?

Søknader som prioriteres

 • Må være relatert til nyskapende næringsutvikling innenfor naturbaserte næringer og bidra til læringseffekt og kunnskapsdeling 
 • Må ligge innenfor ett eller flere av følgende fagområder
  • Landbruk og miljø
  • Mat, kultur og opplevelser
  • Fornybar energi og klima
  • Marine næringer
  • Entreprenørskap og samarbeid

Søknader som ikke prioriteres

 • Støtte som inngår i et vanlig studieløp som klasseturer, prosjektoppgaver, masteroppgaver og lignende
 • Generell studiestøtte for å slippe å ta opp lån
 • Støtte til å bevare gamle hus eller gjenstander (dersom det ikke er del av en næringsvirksomhet, for eksempel turisme og reiseliv)
 • Støtte til prosjekter og arrangementer ved offentlige eller private kulturinstitusjoner

Hvordan søker du?

1. Fyll ut søknadsskjema som er felles for alle tre legater. Husk å krysse av for legatet du søker.

Her finner du felles søknadsskjema for legatene i Norges Vel


2. Søknadsskjema og evt. spørsmål sendes via e-post til:

Utviklingssjef Kari Clausen
kari.clausen@norgesvel.no

Hvem tildeler midlene og når?

Det er Legatstyret som beslutter hvem som skal motta midler fra de enkelte legatene.
Normalt skjer tildelingen i august/september.

Tips en venn Skriv ut