Fra forsøk til næring

Norges Vel eier gårdene Øverland i Bærum og Hellerud i Skedsmo. I samarbeid med landbrukets organisasjoner og institusjoner har gårdene blitt brukt for å utvikle norsk landbruk.

Oppstarten

Norges Vel har vært en eiendomsforvalter og gårdsbesitter i snart 85 år. Det startet med kjøp av Apelsvoll gård på Toten i 1930 da Norges Vels seter -og beiteutvalg i lengre tid hadde ønsket seg en egen forsøksgård for å kunne drive beiteforsøk.

Gården ble kjøpt med økonomisk støtte fra Norsk Hydro og Landbruksdepartementet. Etter 45 års drift ble beiteforsøksgården Apelsvoll forpaktet bort til staten og deretter Bioforsk. I 2011 solgte Norges Vel Apelsvoll.

Øverland gård

I 1942 fikk Norges Vel Øverland gård i Bærum i testamentarisk gave av Peter Øverland «til fremme av det norske jord- og skogbruk».

Gaven, som dengang bestod av drøye 600 dekar dyrket mark og 3 500 dekar skog, satte Norges Vel både praktisk og økonomisk i stand til å videreutvikle forsøks- og utviklingsvirksomheten både innenfor praktisk jord- og plantekultur, fôringsforsøk og innenfor landbrukets driftsteknikk.

Da deler av Øverland ikke lenge etter ble innløst etter en odelssak, fikk selskapet midler til å kjøpe Hellerud gård i Skedsmo, som Norges Vel overtok i 1947.

Utviklingen på Øverland

Etter at melkeproduksjonen ble nedlagt i 1975, ble gården brukt til kornproduksjon og engfrøproduksjon. I perioden 2003 - 2008 har jorda vært utleid til en forpakter. Etter dette har halvparten av jorda vært drevet i egen regi.

Driftsbygningen på Øverland var i flere år utleid til møbellager- og butikk. Denne virksomheten opphørte i 2005. I 2010 - 2011 ble hovedbygningen betydelig renovert og leies i dag ut til selskapsdrift av Annerledes Brød & Cirkus. I 2013 skjedde det samme med fruktlageret som i dag er gjort om til et storkjøkken.

Boligbygging og andelslandbruk

I samarbeid med Sjølyst Utvikling AS og Trysilhus AS er det bygget 90 boliger som får varmtvann og varme fra et flisfyringsanlegg på gården. Det er også etablert et biologisk avløpsrenseanlegg, og det skal bygges en helt ny barnehage med seks avdelinger.

Rundt 170 familier er tilknyttet gården gjennom Øverland Andelslandbruk hvor alt er basert på økologisk jordbruk. Deler av hagen disponeres av to lokale Steinerskoler hvor der foregår skoleundervisning og dyrking av urter, grønnsaker og frukt. I tillegg har naturbrukslinjen ved Stabekk videregående skole all praktisk undervisning på Øverland.

Kortreist mat og turmuligheter

Gården har fått sin egen butikk med salg av kortreist mat. Det ses også på muligheten for å omgjøre låven til et kultursenter for kunstnere, og det skal bygges et visningsanlegg for fornybar energi.

Øverland gård byr på utfartsparkering som gir gode muligheter for store og små til å ta i bruk de mange turmulighetene som ligger rundt. Man kan også gå på oppdagelsesferd i arboretet - et 73 dekar stort område med en systematisk samling av ulike trær, hvorav 100 arter kommer fra andre land.

Fra forsøk til næring på Hellerud

Da Norges Vel overtok Hellerud går i 1947, ble gården raskt en base for et omfattende utviklings- og forskningsarbeid, særlig innen frøavl og grovfôrdyrking som varte frem til 2004.

I 1978 ble hovedadministrasjonen til Norges Vel flyttet til Hellerud. Samme år ble det etablert en egen stamsædsentral, og i 1980 - et eget frøsenter. Parallelt var gården arena for viktige ensilerings- og fôringsforsøk, noe som bidro til at det ble bygd et eget grovfôrsenter i 1984. Norges Vel drev dessuten en egen demonstrasjonsgård for barn og ungdom på Hellerud i mer enn 20 år, frem til 2002.

I dag drives fortsatt store deler av jorden i egen regi. Bygningsmassen på det 70 dekar store tunområdet leies til næringsvirksomhet som verksteddrift, produksjonslokaler, garasjer, lagerhold og spedisjon, kursvirksomhet, møte- og selskapslokaler, barnehage og kontorer. I tillegg leies syv bolighus ut til private.

Landbruksveka og utstillingsvirksomhet

Norges Vel har lang tradisjon som arrangør innen utstillingsvirksomhet, og den første Landbruksveka gikk av stabelen i 1964 på Sjølystsenteret i Oslo. I 1978 ble det bestemt at Landbruksveka skulle flyttes til Hellerud. Dermed så Hellerudsletta utstillingsområde dagens lys. Den første Landbruksveke ble arrangert om sommeren 1983.

I 1997 godkjente Skedsmo kommune en reguleringsplan som tilrettela for utbygging til messe -og idrettsaktiviteter på utmarksarealet. I 1999 startet byggingen av Exporama-hallen.

I dag drives denne virksomheten videre med nye eiere. Hellerudsletta AS leier parkeringsarealet, på en festekontrakt, av Norges Vel. Hellerudsletta hytteutstilling, eies av Norges Vel og leies bort til private hytteprodusenter.

Tips en venn Skriv ut

Historien om våre eiendommer