Hellerud gård - vår hovedbase

Hellerud gård

Flesteparten av våre ansatte holder til her på Hellerud. Etter at den landbruksbaserte forsøksvirksomheten ble avviklet, har bygningsmassen blitt utviklet slik at vi i dag er blitt en betydelig utleier av lokaler for næringsvirksomhet.

Næringsvirksomhet på gården

Hellerud gård ligger i Skedsmo kommune i Akershus og består av 900 dekar jordbruksareal og 1 700 dekar skog. På det 70 dekar store tunområdet leies bygningene ut til verksteddrift, produksjonslokaler, garasjer, lagerhold og spedisjon, kursvirksomhet, møte- og selskapslokaler, barnehage og kontorer. I tillegg leies syv bolighus ut til private.

Blir til korn og oljevekster

Etter omleggingen av gårdsvirksomheten drives jorda så rasjonelt som mulig basert på et minimum av egen arbeidsinnsats og innleie av effektive maskiner. Mesteparten av arealet utnyttes til korn og oljevekster. Noe leies dessuten ut som grasareal til en ekstern melkeprodusent. Skogen drives ved hjelp av entreprenører.

Tips en venn Skriv ut