Ledige næringslokaler på Hellerud gård i Skedsmo
Råkvåk med Vorphaugen til høyre. Vi søker vertskap til Vorphaugen gård. Klikk for annonse

Norges Vel eier tre store eiendommer som utvikles i tråd med deres tradisjoner og egenskaper: Øverland i Akershus for lokal og bærekraftig matproduksjon, Hellerud i Akershus for landbruksutvikling, grønt entreprenørskap og integrering av innvandrere. Varghiet Skoger i Sør-Trøndelag for næringsutvikling innenfor turisme, jakt og friluftsliv.

Landbruk

Norges Vels eiendommer på Østlandet omfatter 4 400 dekar jord og skog, hvorav 1 300 dekar er jord og 3 100 dekar er skog.

Eiendommen på 52 000 dekar på Fosen i Sør-Trøndelag består for det meste av skog, utmark og jaktterreng.

 

AKTUELT

Solenergi i landbruket - solceller på låvetak Foto: nordicsolar.se

Stor interesse for solenergi i landbruket

Hele 120 interesserte møtte opp på solenergiarrangementet i regi av Norges Vel, Solenergiforeningen og Aurskog...
Reinaart Pretorius er Norges Vels nye utenlandssjef

Ny utenlandssjef i Norges Vel

Reinaart Pretorius (42) har blitt ny utenlandssjef for Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Pretorius er fra ...
Ragnhild Bjelland-Hanley

Ønsker bedre rammebetingelser for solenergi

Ragnhild Bjelland-Hanley er ny generalsekretær i Norsk solenergiforening. Jobb nummer en blir å skape bedre ra...