Råkvåk med Vorphaugen til høyre. Vi søker vertskap til Vorphaugen gård. Klikk for annonse

Norges Vel eier tre store eiendommer som utvikles i tråd med deres tradisjoner og egenskaper: Øverland i Akershus for lokal og bærekraftig matproduksjon, Hellerud i Akershus for landbruksutvikling, grønt entreprenørskap og integrering av innvandrere. Varghiet Skoger i Sør-Trøndelag for næringsutvikling innenfor turisme, jakt og friluftsliv.

Landbruk

Norges Vels eiendommer på Østlandet omfatter 4 400 dekar jord og skog, hvorav 1 300 dekar er jord og 3 100 dekar er skog.

Eiendommen på 52 000 dekar på Fosen i Sør-Trøndelag består for det meste av skog, utmark og jaktterreng.

 

AKTUELT

Utsikt over Råkvåg med Vorphaugen gård til høyre

Norges Vel søker leietaker til turistdestinasjon på Fosen

Det Kongelige Selskap for Norges Vel søker etter leietaker som vil være vertskap på Vorphaugen gård i Råkvåg i...
500 000 kroner i legatmidler fra Norges Vel i 2014

Legater gir 400 000 kroner til næringsutvikling

I 2017 deler Norges Vels næringsutviklingslegater ut inntil 400 000 kroner. Vi støtter prosjekter og tiltak so...
Solenergi i landbruket - solceller på låvetak Foto: nordicsolar.se

Stor interesse for solenergi i landbruket

Hele 120 interesserte møtte opp på solenergiarrangementet i regi av Norges Vel, Solenergiforeningen og Aurskog...